Teenindus ja hooldus

Teeninduse kontaktid

Info-Auto Tallinn Järve

Pärnu mnt. 232
11314 Tallinn
Hoolduse telefon 671 0067
Varuosade telefon 671 0066

Info-Auto Tartu

Turu 27
50106 Tartu
Hoolduse telefon 737 1880
Varuosade telefon 737 1881

Info-Auto Pärnu

Tallinna mnt. 89a
80041 Pärnu
Telefon 44 72 777
Faks 44 72 776

Stik Rakvere

Vabaduse tn.12
44308 Rakvere
Varuosad 322 3855, 520 5245
Remonditööde vastuvõtt 322 5233, 520 5245
Kere- ja värvitööde vastuvõtt 325 5507, 5328 5480
Klaasitööde vastuvõtt 325 5505, 512 4620

Garantii

GARANTIITINGIMUSED

Fordi garantii on mahukas teenustepakett, mis hõlmab autode müügijärgset teenindust ja kliendituge. Järgnevalt kirjeldatakse garantii sisu ja kehtimise tingimusi.

BAASGARANTII

Teie autole kehtib Fordi baasgarantii, mida realiseeritakse Fordi volitatud esinduste kaudu. Kui mõni auto osa vajab remonti või vahetamist tingituna selle tootmisveast, remonditakse või vahetatakse vastav osa garantiiperioodi jooksul tasuta igas Fordi volitatud esinduses, olenemata auto omanikumuutustest. Auto rehvidel on rehvitootja garantii ning seetõttu rehvid Fordi garantii alla ei kuulu. Fordi volitatud esinduses aidatakse Teid siiski ka rehvidega seotud garantiinõuete esitamisel.

Kui pikk on garantiiaeg?
Fordi baasgarantii aeg on:
2a / läbisõidupiiranguta*
3a / läbisõidupiiranguga 100 000 km**

* Kehtib kõigile sõidukitele, olenemata sellest kas sõidukile on ostetud Ford Protect või mitte.
** Kehtib kõigile sõidukitele, peale 2. aastat Ford Protecti tingimustel, eeldusel, et läbisõit ei ületa 100 000 km ning kehtib kuni emb kumb eeltingimustest täitub.

Fordi baasgarantii algab sõiduki esmase registreerimise kuupäevast.

Ei puuduta lisaseadmeid.

Fordi originaallisaseadmetele, mis on paigaldatud Fordi või Fordi volitatud esinduse poolt enne auto üleandmist esimesele omanikule, kehtib samuti Fordi baasgarantii ning võimalikud täiendavad valikgarantiid. Muude tootjate lisaseadmetele see Fordi garantii ei kehti, nende puhul tuleb pöörduda vastava tootja poole.
Märkus: Webasto kütteseadmete, Eberspacher kütteseadmete uuenduskomplektide ning Becker navigatsioonisüsteemide remondi ja vahetuse nõuded saab esitada Fordi volitatud esindaja kaudu.

VÄRVIGARANTII

Teie autole kehtib Fordi värvigarantii, mida realiseeritakse Fordi volitatud esinduste kaudu. Kui auto värvkate vajab remonti tingituna selle tootmisveast, tehakse vajalikud remontööd garantiiperioodi jooksul tasuta igas Fordi volitatud esinduses, olenemata auto omanikumuutustest. Kui pikk on garantiiaeg? Fordi värvigarantii algab koos Fordi baasgarantiiga ning kehtib hooldusraamatu esikaane siseküljel oleva perioodi kestel.

LÄBIROOSTETAMISE GARANTII

Teie autole kehtib Fordi läbiroostetamise garantii, mida realiseeritakse Fordi volitatud esinduste kaudu. Kui mõni autokere originaaldetail läbi roostetab, remonditakse või vahetatakse vastav keredetail garantiiperioodi jooksul tasuta igas Fordi volitatud esinduses, olenemata auto omanikumuutustest.
Märkus: "läbiroostetamise" all mõeldakse augu tekkimist auto keresse tingituna tootmisvea tõttu autokere seest lähtuvast korrosioonist.
Märkus: mõiste "autokere" alla ei kuulu auto rattad ja kere külge kinnitatud osad, nagu läikivad ehisdetailid, kaitserauad, iluliistud ja hinged. Auto kere alla ei kuulu ka kaubaruumi põrand, kast, ega kere paigaldatud varustus Ford Transitile.

Kui pikk on garantiiaeg?

Fordi läbiroostetamise garantii algab koos Fordi baasgarantiiga ning kehtib hooldusraamatu esikaane siseküljel oleva perioodi kestel.

REMONDITUD VÕI VAHETATUD OSADE GARANTII

Kõigile garantiikorras paigaldatud Fordi originaalosadele kehtib garantii järelejäänud garantiiperioodi jooksul. Fordi garantii korras vahetatud osi ei tagastata kliendile.

OSTETUD VARUOSADE GARANTII

Kui mõnel ostetud Fordi või Motorcrafti osal ( uus või vahetusosa) ilmneb defekt vea tõttu tootmises või materjali madala kvaliteedi tõttu, siis osa kas parandatakse või asendatakse (otsustusõigus kuulub Fordi volitatud esindusele) ükskõik millise Fordi volitatud esinduste poolt tasuta 12-kuu jooksul alates osa ostmisest. Garantii ei kehti tingimusel, kui osad on hooldamata, lõhutud, valesti kasutatud, ümber ehitatud, kasutatud võidusõitudel või valesti paigaldatud. Kui defektse osa paigaldas ja parandas Fordi volitatud esindus, siis kompenseeritakse teile osa maksumus pluss töökulud. Muudel juhtudel kompenseeritakse ainult osa enda maksumus. Alternatiivina viige oma sõiduk Fordi volitatud esinduse juurde ja parandustööd teostatakse tasuta.

KULUVAD OSAD

Kulumise ja erosiooni tingimustes töötavad osad on jagatud kahte kategooriasse, millest ühte kuuluvad korraliste tehnohoolduste käigus vahetatavad osad ning teise kuuluvad osad, mis vahetatakse või mida reguleeritakse olenevalt nende kasutustingimustest. Garantii kehtib järgmistele osadele kuni esimese plaanilise hoolduseni või kuni 12 kuud alates esmaregistreerimisest (sõltuvalt sellest, kumb tingimus esimesena täitub)

 • Täiendavad ülekanderihmad
 • Tihendid, mis eemaldatakse laiendatud hooldusreguleerimise käigus
 • Õli ja vedelikud
 • Õlifiltri element, õhupuhasti element, õietolmufilter, DPF (diisliosakeste filter) või kütusefiltri element
 • Puldi patarei
 • Süüteküünlad
Järgmistele osadele kehtib garantii kuus kuud (läbitud vahemaa piiranguta) alates esmaregistreerimisest:
 • Tulede pirnid (v.a. sõidutulede ksenoonpirnid, valgusdioodpirnid ja armatuurlaua pirnid, mis kuuluvad baasgarantii alla)
 • Klaasipuhastaja harjad
Järgmistele osadele kehtib garantii kogu baasgarantii kestuse ja OEW ( valikulise täiendava garantii) jooksul, kuni esimese plaanilise asendamiseni:
 • Hammasrihm

Märkus: piduriklotsid, pidurikettad, sidur ja muud hõõrdumisega kokkupuutuvad osad ei kuulu garantii alla, kui nende vahetamise põhjuseks on kulumine ja erosioon.
Märkus: klaasidele kehtib Fordi baasgarantii kuni 1500 kilomeetri läbimiseni. Klaasi vahetamine põhjustatuna küttekeha rikkest toimub Fordi baasgarantii tingimustel.

Kuluvad vedelikud

Vedelikke, nagu õlid, jahutusvedelik, pidurivedelik, klaasipesuvedelik ja kliimaseadme jahutusaine, lisatakse või vahetatakse garantii korras ainult siis, kui see on vajalik muude osade garantiiremondi tõttu.

OMANIKU KOHUSTUSED

Kasutusjuhend ja hooldusraamat kirjeldavad auto nõuetekohase hoolduse ja kasutamise tingimusi. Õige hooldamine ja kasutamine kaitsevad Teid suuremate remondikulude eest, mis tihti on tingitud auto väärkasutusest, hooletusest ja ebapiisavast hooldusest ning nõuete järgimine aitab kindlustada ka auto suuremat väärtust järelturul.
Seetõttu peate:

 • viima sõiduki esimesel võimalusel volitatud eindusse garantiiremonti. See vähendab võimalike remonditööde mahtu
 • hooldama sõidukit meie soovituste järgi ja registreerima üksikasjad hooldusraamatus või Fordi digitaalses hooldusaruannete süsteemis. Soovitame kasutada volitatud esindust kõikideks sõiduki hoodlus- ja remonditöödeks.
 • laskma oma sõidukit hooldada ja parandada Fordi originaalosadega, mis vastavad Fordi originaalosade spetsifikatsioonidele, või samaväärse kvaliteediga osadega.
 • Säilitama originaalarved, mis tõendavad, et teie sõiduk on hooldatud meie soovituste järgi. Kui teie sõiduk vajab garantiiremonti, on selle abil võimalik rikke põhjusena välistada vale hooldus.
 • hooldama sõiduki kere ja värvikihti meie soovituste järgi. Vt kasutusjuhendit.
 • laskma oma sõiduki kere ja värvikihti kontrollida vastavalt meie soovitustele ning laskma teha andmete sissekande hoolderaamatusse või Fordi didgitaalse hooldusaruande süsteemi.
Märkus: Ülalmainitud keredetailide ülevaatuse teostamata jätmine tühistab läbiroostetamise garantii. Märkus: Originaalarvete säilitamine on eriti oluline siis, kui otsustate, et ei kasuta volitatud esindust remonditööde jaoks, mis pole seotud garantiiga. Neid arveid võib vaja minna garantiiga seotud õiguste tõendamisel, mis puudutab meie soovituste järgimist ja nõuetekohaste spetsifikatsioonidega osade kasutamist. Ebakindluse vältimiseks peaksid kõik arved sisaldama sinduse nime ja aadressi ning kasuatud varuosade tootja või tarnija nime.

MIS KUULUB GARANTIIDE ALLA?

Fordi kulul ei tehta ühtegi remonttööd ega vahetada ühtegi osa, kui selle vajadus on tingitud:

 • hooletuse, vee alla sattumise, avarii, kihutamise, võidusõidu või muu väärkasutuse tõttu tekkinud kahjustustest;
 • normaalsest kulumisest ja erosioonist;
 • Fordi hoolduskava ja teenindusjuhiste eiramisest;
 • värvkatte ning kere korrasoleku regulaarse ja Fordi juhistele vastava puhastamise nõuete eiramisest;
 • auto või selle osade kooskõlastamata modifitseerimisest;
 • tehnilistele nõuetele mittevastava kütuse kasutamisest (vt Kasutusjuhendit);
 • Surugaas ja vedelgaas teisendused, mida Ford pole heaks kiitnud
 • Üle 7% biodiisli või 10% bioetanooli sisaldusega alternatiivkütuste kasutamine (välja arvatud Fordi paindliku kütusesüsteemiga sõidukid).
 • kütuse või mootoriõli lisandite ja puhastusvahendite kasutamisest (kui seda pole sätestatud Fordi hooldusnõuetes);
 • iga-aastase kere- ja värvkatte kontrolli käigus avastatud värvi- või korrosioonikahjustuste õigeaegse remontimise nõude eiramisest;
 • teguritest, mis ei olene Fordist, nagu: õhusaaste mõju, tormikahjustused, kivikahjustused, kriimustused ja sobimatute puhastusvahendite kasutamine;
 • remonttöödest, mis on tehtud Fordi poolt tunnustamata viisil;
 • auto hooldamiseks Fordi originaalosade ja -vedelike või kvaliteedilt nendega võrdsete osade ja vedelike mittekasutamisest.
Fordi garantiisid puudutavad remonttööd tuleb läbi viia Fordi volitatud esinduses (nõue ei kehti hädaabitööde kohta, nagu näiteks auto sõidukõlblikkuse taastamine Fordi volitatud esinduse puudumisel).

Muud välistused

Fordi baasgarantii, Fordi värvigarantii ja Fordi läbiroostetamise garantii ei korva ettenägematuid või kaudseid kulutusi, mis tekivad garantii alla kuuluvate defektide tõttu, kaasa arvatud ebamugavused, transpordikulud, telefonikõned, majutuskulud, saamata jäänud tulu ja varaline kahju. Kõik garantiid on kehtetud sõidukite puhul, mille kindlustusettevõte või sellega samaväärne asutus on kuulutanud täielikult hävinuks.

Võimekuse parandamine

Fordi ei tunnusta ega kiida heaks mis tahes kolmanda osapoole läbiviidud modifikatsioone ega täiendusi Fordi mootori juhtsüsteemis. Mootori juhtsüsteem sisaldab ohutusega seotud tarkvara. Selle tarkvara volitamata modifitseerimine võib kaasa tuua mootori ootamatu või ohtliku käitumise. Sellised modifikatsioonid võivad teatud juhtudel tuua kaasa ka ajamisüsteemi ( mootor, sidur, ülekanne, järeltöötlussüsteem) kahjustused. Fordi garantii ega garantiiplaanid ei kata selliste modifikatsioonide/täienduste tulemusel tekkinud kahjustusi. Lisaks võivad volitamata modifikatsioonid kaasa tuua mootori võimsuse nõrgenemise ja võimalikud enneaegsed mehaanilised rikked.

GARANTII KEHTIMINE REISI AJAL

Fordi garantii alusel võib remonditöid teostada iga volitatud esindus. Tavaolukorras ei pea te volitatud esinduses tehtud garantiitööde eest maksma. Kui olete reisil ja teie sõiduk tuleb tootmisvea tõttu remontida, siis võib iga volitatud esindus kasutada teie sõiduki digitaalset hoolduaruannet, et kontrollida hooldusajalugu ja garantiid. Kui teie sõiduk ei ole registreeritud Fordi digitaalses hooldusaruannete süsteemis, siis peate esitama hooldusraamatu sõiduki hooldusajaloo ja garantii oleku kinnitamiseks. Teatud tingimustel võidakse teilt nõuda tasu garantii alla kuuluvate tööde eest. Sel juhul peaksite säilitama originaalarve (ja asendatud osad), et pärast seda koju jõudmist, saaks kohalik volitatud esindus organiseerida kiiresti asjakohase tagasimakse.

GARANTIID JA TARBIJAÕIGUS

Fordi baasgarantii, Fordi värvigarantii ja Fordi läbiroostetamise garantii on tootjagarantiid, mis ei piira, vaid täiendavad Teie seaduslikke õigusi, mis tulenevad Fordi volitatud esindusega sõlmitud auto ostu- müügilepingust või kehtivast tarbijaõigusest.

Ford Protect

Ford Protect laiendatud kasutusturvalisus.

 • Kas sooviksid pikendada oma Fordi kasutusturvalisust kuni viienda aastani või 150 000-kilomeetrise läbisõiduni, mis kaitseks Sind ootamatute remondikulutuste eest?
 • Ford Protect kasutusturvalisus on läbimõeldud lahendus, mis tagab selle, et võiksid rahulikult ja probleemivabalt sõita – mitte ainult kodumaal, vaid praktiliselt kõikjal Euroopas.

Üks makse katab kõik.

Kasutusturvalisuse kogumaksumus tagab selle, et ootamatud remondid ei suurenda Su eelarvet ka tulevikus. Ford Protect katab kulud ning Sina saad oma Fordi tagasi esimesel võimalusel. Ja kuigi remondikulud aja edenedes kasvavad, ei pea Sa maksma rohkem, Ford Protect katab ka hinnatõusu.

Kasu ka hiljem.

Ford Protect valmistab Sulle rõõmu mitte ainult juhtudel, kui midagi on katki. Kasu on sellest ka siis kui vahetad oma auto uuema vastu.
Kehtiva Ford Protect lepingu saab edasi anda koos autoga uuele omanikule, mis loomulikult kindlustab Su autole parima võimaliku järelmüügihinna. Samas näitab Ford Protect leping, et Su Fordi on hooldatud perioodiliselt ja seega on see heas korras.

Vali meelepärane leping.

Võid valida Ford Protect lepingu, mille läbisõit katab ligilähedaselt Su auto oodatavat läbisõitu. Ford Protect variandid:

 • Kasutusturvalisus 5 aastaks kuni 100 000 km.
 • Kasutusturvalisus 5 aastaks kuni 150 000 km.
Tee oma valik ja Sinu sõidukilomeetrid on turvalised pea kogu Euroopas. Kui teekond peaks katkema, siis lähima volitatud Fordi hooldekeskuse väljaõppinud personal aitab Sul oma reisi jätkata niipea kui võimalik.

Mida kasutusturvalisus katab – mida ei?

Ford Protect jätkab Su uue Fordi baasgarantii kaitset loetelus toodud sõlmedele ja süsteemidele:

 • Mootor
 • Käigukast
 • Katalüsaator
 • Esisild
 • Tagasild
 • Roolisüsteem
 • Pidurisüsteem (väljaarvatud piduriklotsid, -kettad ja –trumlid)
 • Kliimaseade
 • Soojendussüsteem
 • Ford audiosüsteem (tehasepaigaldus)
 • Turvapadjad
Kõik elektroonilised süsteemid kaasaarvatud mootorijuhtimine, kesklukustus, ABS-pidurisüsteem, istmete elektriline reguleerimine ning kõik muud tehases paigaldatud Fordi originaalkomponendid, mis moodustavad auto elektroonilise turvalisuse- ja mugavussüsteemi.

Piirangud.

Allpool loetletud detailid ja juhtumid ei kuulu kasutusturvalisuse kaitse alla: Kõik kuluvad osad ja nende vahetusega seotud tööd. Vigade kõrvaldamine, kui autot ei ole hooldatud vastavalt Fordi hooldusprogrammile, autot on omavoliliselt muudetud, autot on kasutatud valesti või võidusõitudel . Auto kere ja värvkate, klaasid, istmekatted, polster kui ka veaotsingud ja regulaarhooldused.

Üksikasjaliku lisainformatsiooni Ford Protect kasutusturvalisuse tingimustest leiad auto kasutusjuhendist või Ford Protect lepingu dokumentidest. Info-Auto Fordi esindused annavad Sulle meeleldi lisateavet.

FordProtect Hinnakiri.

hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.

Info-Autost ostetud uutele Fordidele esimese 12 kuu jooksul registreerimiskuupäevast.

Mudel 5 aastat. / 100 000 km 5 aastat. / 150 000 km
Fiesta 200 338
EcoSport 200 338
Puma 289 486
Courier 248 496
Focus 357 496
C-MAX 357 496
Kuga sisepõlemismootor 486 785
Kuga PHEV 486
Connect 377 893
Mondeo 377 496
S-MAX / Galaxy 476 793
Custom 496 992
Custom PHEV 496
Mustang 526 873
Edge 526 873
Explorer PHEV 685
Transit 496 992
Ranger 496 992

Mudel 5 aastat. / 160 000 km 8 aastat. / 160 000 km
Kuga PHEV 1290 1990
Explorer PHEV 1990 2990
Custom PHEV 1290 1990
Mustang Mach-E 1290 1990

Tutvu lähemalt soodsa kasutusturvalisusega.
Ford Protect on valik, mis tagab Sulle meelerahu ja kasu järgnevaks 5 aastaks. Küsi lähemalt Info-Auto Fordi esindustest. Meeldivat sõitu nii Sulle kui ka Sinu Fordile.

Hinnad sisaldavad käibemaksu. Info-Auto jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.

Ford Protect andmekaitse
Et oma Garantiid registreerida ja säilitada, võite meile koos oma sõiduki andmetega anda oma nime ja kontaktandmed. Et teile Garantiid pakkuda, võime seda jagada informatsiooni oma sidusettevõtetega ("sidusettevõtted" tähendab ettevõtete gruppi, mis on meiega seotud ühise juhtimise või omanduse kaudu ning täielik nimekiri on saadaval teie edasimüüjaga [ja teie kohaliku autoabi pakkujaga, et nad saaksid teile teie soovi korral teenuseid pakkuda. Asukohaandmete kogumine on nende teenuste osutamiseks samuti vajalik]. Kuidas teie andmeid kasutatakse, saate teada nende privaatsuspoliitikast.
Peame teie andmeid töötlema, et saaksime teile pakkuda nendele Tingimustele vastavat Garantiid ja meil on vahel legitiimne huvi töödelda teie andmeid teatud eesmärkidel, nagu näiteks uute ja paremate toodete, teenuste, äri- ja turundusstrateegiate arendamine ning üldine uuringulise iseloomuga tegevus.

Ford Assistance autoabi

Ööpäevaringne autoabi

Ford Assistance autoabi on mitmekülgne abiprogramm, mis on välja töötatud spetsiaalselt Fordi sõidukite juhtide meelerahu suurendamiseks. See programm tagab abi, kui sõit on mõne õnnetuse või tehnilise rikke tõttu katkenud.

Ford Assistance autoabi teenuseid osutatakse kõikidele uutele Info-Autost ostetud Fordi sõiduautodele ja tarbesõidukitele kahe aasta jooksul alates sõiduki esmasest registreerimisest.

Ford Assistance autoabi teenust saab iga Fordi-omanik eraldi tasu eest soetada Info-Auto Fordi esindusest.

1-aastase Ford Assistance autoabi teenuse hind on 40€.

Vaata Ford Assistance autoabi tehnilisi tingimusi (.pdf)

Programm on sõidukipõhine ning kehtib ka juhul, kui Teie loal juhib sõidukit mõni teine juht. Sõltuvalt asjaolust, mis on põhjustanud sõiduki muutumise liikumisvõimetuks, kehtivad aga ka teatud piirangud.

Kui viga ei ole võimalik kohapeal kõrvaldada, võime me Teile ja Teie kaassõitjatele vastavalt oma äranägemisele pakkuda alternatiivseid võimalusi sihtpunkti jõudmiseks või koju tagasipöördmiseks. Sellisteks võimalusteks võivad olla kas asendusauto, reisi jätkamine või majutus hotellis. Ford Assistance autoabi on kättesaadav ööpäevaringselt kogu Euroopas igal päeval aastas.

Abi saamiseks helistage palun Ford Assistance autoabi telefoninumbril
8002000 (Eestis) või +372 651 2500 (välismaal), sõltuvalt sellest, kus Teie sõit on katkenud.

Mida teha, kui vajate abi:

Kui vajate sõiduki rikke tõttu abi, võtke esimesena ühendust Ford Assistance autoabiga. (Ärge hakake enne midagi ise korraldama.) Helistades Ford Assistance autoabi telefonile, valmistage end ette järgnevate andmete teatamiseks:

 • Teie täpne asukoht
 • telefoninumber, millelt Teid kätte saab
 • auto registreerimisnumber
 • auto VIN-kood

Kõned Ford Assistance autoabi telefonile võidakse salvestada, et aidata ebaselge või puuduliku infoga kõnede puhul detaile täpsustada. Selliseid salvestisi võidakse hiljem kasutada koolituste abimaterjalina.

FORD ASSISTANCE AUTOABI KODUMAAL

Abi kodus või sõiduteel
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks kas kodus või kusagil mujal, hoolitseb Teie sõiduki eest kohapeal Ford Assistance autoabi. Kui probleemi ei õnnestu kohapeal lahendada, transpordime me Teie sõiduki lähimasse või kõige sobivamasse Fordi volitatud teenindusse.
Kui sõidukit pole võimalik ära parandada samal päeval, võime me vastavalt oma äranägemisele pakkuda Teile üht järgnevalt loetletud variantidest:

Asendusauto
Kui pärast Ford Assistance autoabi poolt osutatud abi pole Teie sõiduki remonti võimalik mõistliku aja jooksul lõpetada ning Teie sõiduk jääb endiselt liikumisvõimetuks, võime me vastavalt oma äranägemisele organiseerida Teile 2 tööpäeva pikkuseks perioodiks (sõiduki remondi ajaks) asendusauto, tasudes ise selle rendikulud. Asendusauto rentimiseks on vajalik kehtiv juhiluba ja tagatisraha Teie krediitkaardilt. Juhime tähelepanu sellele, et mittestandardsete sõidukite kättesaadavust pole meil võimalik garanteerida.

Reisi jätkamine
Kui Teie sõiduki remonti pole võimalik samal päeval lõpetada, võime me vastavalt oma äranägemisele korraldada reisi jätkamise muude transpordivahenditega ning tasuda Teie ja Teie kaassõitjate eest mõistlikud sõidukulud (sellele võivad kehtida piirangud).

Majutus hotellis
Kui Teie sõiduki remonti pole võimalik samal päeval lõpetada ning antud olukorras on kõige praktilisem ööbida lähedases majutuskohas, võime me vastavalt oma äranägemisele tasuda Teie ja Teie kaassõitjate eest mõistlikud majutuskulud (sellele võivad kehtida piirangud).

Sõiduki kättesaamine
Kui sündmuskoht asub Teie kodusest aadressist kaugemal kui 80 km, siis korraldame me vastavalt oma äranägemisele pärast remondi lõppu Teile reisi Fordi volitatud teenindusse ning tasume ise sõidukulud.

Kaubaveo jätkamine (ainult mudelid Transit, Transit Connect, Transit Custom, Transit Courier ja Ranger)
Kaubandustegevuses transporditavate kaupade ümberlaadimise teise sõidukisse korraldab võimaluse korral Ford Assistance autoabi (teatud piirangutega).

FORD ASSISTANCE AUTOABI, KUI REISITE VÄLISMAAL

Piirangud Euroopa kiirteedel
Mõne Euroopa riigi teatud kiirteedel peate esimese abinõuna kasutama kiirtee servas asuvaid ametlikke SOS-telefone. Kuna need maanteed on erastatud ja Ford Assistance autoabi seal ei kehti, ühendatakse Teid kiirtee volitatud abiteenistusega, kes toimetab Teie sõiduki ohutusse kohta. Niipea, kui Teie sõiduk on kiirteelt ära viidud, peaksite siiski esimesel võimalusel võtma ühendust Ford Assistance autoabiga, et saaksime Teile asjakohast abi korraldada. Kulud, mis on tekkinud seoses sõiduki äraveoga kiirteelt, tuleb Ford Assistance autoabilt tagasi nõuda.

Abi sõiduteel ja autoteenindusse toimetamine
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks, hoolitseb Teie sõiduki eest kohapeal Ford Assistance autoabi. Kui probleemi ei õnnestu kohapeal lahendada, võime me vastavalt oma äranägemisele korraldada ja maksta välja Teie sõiduki äraveo lähimasse Fordi volitatud teenindusse.
Kui sõidukit pole võimalik ära parandada samal päeval, võime me vastavalt oma äranägemisele pakkuda Teile üht järgnevalt loetletud variantidest:

Asendusauto
Eeldusel, et Teie sõiduk on Ford Assistance autoabi poolt autoteenindusse toimetatud, võime me vastavalt oma äranägemisele organiseerida Teile 2 tööpäeva pikkuseks perioodiks (sõiduki remondi ajaks) asendusauto, tasudes ise selle rendikulud. Rendifirma esindajale tuleb esitada kehtiv juhiluba ning Teil palutakse tasuda tagatisraha oma krediitkaardilt. Juhime tähelepanu sellele, et me ei saa garanteerida erivarustusega (nt katuseraami või veokonksuga) sõidukite kättesaadavust.

Reisi jätkamine
Kui Teie sõit on poolel teel plaanitud sihtkohta katkenud ning Ford Assistance autoabi on toimetanud Teie sõiduki Fordi volitatud teenindusse, kuid selle remonti ei ole võimalik samal päeval lõpetada, soovite Te võib-olla oma reisi jätkata. Vastavalt oma äranägemisele võime me korraldada reisi jätkamise muude transpordivahenditega, tasudes Teie ja Teie kaassõitjate eest ise mõistlikud sõidukulud.

Teate edastamise teenus
Ford Assistance autoabi võib edastada kiireloomulisi teateid perekonnale, äripartneritele, tööandjale või sõpradele, kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks ning reisil tekib viivitus.

Sõiduki kättesaamine
Kui sündmuskoht asub Teie kodusest aadressist kaugemal kui 80 km, siis võime me pärast remondi lõppu vastavalt oma äranägemisele korraldada ja maksta välja Teile reisi Fordi volitatud teenindusse kas rongiga esimeses klassis või regulaarlennuga turistiklassis, juhul kui rongisõit kestaks üle kuue tunni (sellele võivad kehtida piirangud).

Kaubaveo jätkamine (ainult mudelid Transit, Transit Connect, Transit Custom, Transit Courier ja Ranger)
Kaubandustegevuses transporditavate kaupade ümberlaadimise teise sõidukisse korraldab võimaluse korral Ford Assistance autoabi (teatud piirangutega).

Sõiduki toimetamine kodumaale
Kui Teie sõidukit ei ole võimalik korda teha või selle remonti pole võimalik lõpetada 5 päeva jooksul, võime me vastavalt oma äranägemisele korraldada ja maksta välja Teie sõiduki tagasisaatmise kodumaale Teie kodusele aadressile lähimasse Fordi volitatud teenindusse. Ford Assistance autoabi tasub sõiduki kodumaale tagasitoimetamisega seotud kulud maksimaalselt ulatuses, mis ei ületa Teie sõiduki turuväärtust.

FORD ASSISTANCE AUTOABI PIIRANGUD

Asendusauto
Asendusauto hangitakse mõne suure ja tuntud autorendifirma kaudu. Rentnikuna peate olema võimeline täitma rendifirma poolt esitatud rentimistingimusi ning Teie kanda jäävad kõik kütusele tehtud kulutused. Kindlustuse tingimused näevad ette, et Teil peab olema täielikult kehtiv juhiluba, mis on väljastatud vähemalt 12 kuud tagasi. 18- kuni 20-aastased autojuhid peavad nõutava kindustuse tegema ise.

Erivarustuse kulud
Kui Teie sõiduki äraveoks on vaja kasutada erivarustust, jäävad sellega seotud kulud Teie kanda. Sellised kulutused võivad kuuluda hüvitamisele vastavalt Teie liikluskindlustuse kindlustustingimustele.

Piirangud sõiduki äraveol maastikult
Jätame endale õiguse nõuda Teilt tasu kulutuste eest, mis on tekkinud juhul, kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks üleujutatud või lumega kaetud teedel, sõiduk on liiva või pori sisse kinni jäänud või asub raskesti ligipääsetavas kohas.

Trahvid
Kui olete sattunud oma sõidukiga liiklusõnnetusse ning kohale on saabunud politsei, vastutate Teie ise kõikide nõutavate trahvide tasumise eest. Alles seejärel saame meie Teie sõiduki õnnetuspaigalt minema toimetada. Sellised kulutused võivad olla kaetud Teie liikluskindlustusega.

Halvad ilmastikutingimused
Palun arvestage sellega, et halbade ilmastikutingimuste, näiteks väga tugeva tuule, lumesaju või üleujutuste korral pole Ford Assistance autoabi operatiivne tegutsemine enne ilmaolude paranemist alati füüsiliselt võimalik. Meie esmaseks prioriteediks on sel juhul hoolitseda selle eest, et Teie ja kõik Teie kaassõitjad toimetataks turvalisse kohta varjule, Teie sõidukiga tegeletakse aga hiljem.

Haagissuvila või järelhaagis
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks, võime me vastavalt oma äranägemisele pukseerida Teie haagissuvila või järelhaagise (kui seda saab pukseerida) sobivasse ohutusse kohta hoiule. Sellele võivad kehtida teatud piirangud. Ford Assistance autoabi ei võta endale siiski vastutust mis tahes transporditavate kaupade eest. Järelhaagisega tarbesõidukite puhul saab kasutada eelpool kirjeldatud kaubaveo jätkamiseks pakutavat abi.

Piiratud abi
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks klaaside purunemise, vandalismi, varguse või õnnetuse tõttu, võib Ford Assistance autoabi pakkuda vastavalt oma äranägemisele ainult kohapealset abi ja sõiduki äravedu.

Ajutine remont
Juhul, kui Ford Assistance autoabi viib abikõlbliku sõiduki puhul läbi vaid ajutise remondi, vastutab Fordi volitatud teenindusse pöördumise ja püsiremondi korraldamise eest selle sõiduki nn volitatud juht. Kui juht seda nõuet ei täida, võib abikõlbliku sõiduki garantii katkeda.

Kodumaale toimetamine (ainult välisriigist)
Enne sõiduki toimetamist Teie koduriiki palutakse Teil anda Ford Assistance autoabile allkirjastatud loetelu esemetest, mis jäävad Teie sõidukisse. Ford Assistance autoabi ega ükski tema esindaja ei vastuta ühegi loetelus nimetamata eseme hilisema kadumise või kahjustumise eest.

MÕISTED JA VÄLISTUSED

Mõisted
Selles väljaandes on kasutatud alltoodud mõisteid, mille tähendused on järgnevad:

 • Sõiduk – abikõlblik sõiduk, millega Ford Assistance autoabil on õigus ja kohustus tegeleda.
 • Liikumisvõimetuks muutumine – sündmus, milles abikõlblik sõiduk on õnnetuse või rikke tõttu liikumisvõimetuks muutunud.
Välistused
Järgnevaid kulusid Ford Assistance autoabi ei hüvita:
 • kõik kulud, mis on tekkinud ilma Ford Assistance autoabi eelneva heakskiiduta
 • kõik kulud, mis kuuluksid harilikult tasumisele Teie poolt, sh nt kütus, ummikumaks, teemaksud
 • varuosade maksumus, välja arvatud juhul, kui need on kaetud Fordi garantiiga
 • kõik kulud, mis tulenevad osalemisest võidusõitudel, rallidel, vastupidavus- või kiiruskatsetel
 • kõik kulud, mille põhjuseks on Teie sõiduki hoidmine tehnonõuetele mittevastavas seisukorras või sõiduki jätmine ilma tootja soovitustele vastava hoolduseta. Kui korduva rikke põhjuseks on Ford Assistance autoabi hinnangul puudulik hooldus, jätame me endale õiguse piirduda abi osutamisel Teie sõiduki äraveoga lähimasse Fordi volitatud teenindusse
 • kõik kulud, mis tulenevad sellest, et olite uimastavate jookide, ainete või aurude mõju all
 • kõik kulud, mille põhjuseks on kliendi tekitatud probleemid, sh nt vale kütuse tankimine, kütuse lõppemine, autosse jäetud võtmed või võtme kaotamine
 • kõik kahjud, mis tulenevad otseselt või kaudselt sellest, et sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks
 • kahjud või kehavigastused, mis on nn volitatud juhi poolt tahtlikult tekitatud või põhjustatud tema osalemisest kriminaalkuriteos või muudes seaduserikkumistes
 • hobuste, kariloomade või lemmikloomade äravedu.

Ford Assistance andmekaitse
Et Ford Assistance teenust (edaspidi: Teenus) registreerida ja hallata, võite meile koos oma sõiduki andmetega anda oma nime ja kontaktandmed. Asukohaandmete kogumine on Teenuse osutamiseks samuti vajalik. Et teile Teenust pakkuda, võime jagada seda informatsiooni oma sidusettevõtetega ("sidusettevõtted" tähendab ettevõtete gruppi, mis on meiega seotud ühise juhtimise või omanduse kaudu ning täielik nimekiri on saadaval teie edasimüüjaga ja teie kohaliku autoabi pakkujaga, et nad saaksid teie tellimusi täita. Kuidas teie andmeid kasutatakse, saate teada nende privaatsuspoliitikast.
Peame teie andmeid töötlema, et saaksime teile Teenust pakkuda ja meil on vahel legitiimne huvi töödelda teie andmeid teatud eesmärkidel, nagu näiteks uute ja paremate toodete, teenuste, äri- ja turundusstrateegiate arendamine ning üldine uuringutegevus. Et saada lisainformatsiooni meie privaatsuspraktika kohta, sealhulgas teie andmete rahvusvahelise liikumise ja teie õiguste kohta, tutvuge palun meie privaatsuspoliitikaga.
Täiendavad garantiipiirangud elektrilistele/osaliselt elektrilistele mudelitele (akutoitel elektrisõiduk - BEV, hübriidelektrisõiduk - HEV, ja pistikhübriid - PHEV):
Peale üksikmudelitele kõikides aspektides (kestvus / läbisõit / kate) antud Baasgarantii ei laiene Ford Protect laiendatud garantiid alltoodud spetsiifilistele kõrgepingekomponentidele:

 • Kõrgepingeakude kaablid
 • Kõrgepingeakud

Kõiki teisi kõrgepingesüsteemi komponente katavad BEV, HEV ja PHEV jaoks olevad laiendatud garantiipaketid.