Teave väga ohtlike ainete ohutu kasutamise kohta

ford reach cover image

REACH-MÄÄRUSE ARTIKKEL 33 VÄGA OHTLIKE AINETE KOHTA

REACH-määruse (EÜ nr 1907/2006) artikli 33(1) eesmärk on võimaldada tarnitavate toodete saajatel võtta asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid, mis võivad tuleneda toodetes leiduvate, kehtivas autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetelus sisalduvate väga ohtlike ainete (VOA) olemasolust, eesmärgiga tagada selliste ainete ohutu kasutamine.

FORD toetab nii REACH-määruse põhieesmärke üldiselt kui ka artikkel 33(1) eesmärke eraldi võetuna, need ühtivad meie püüdlustega edendada meie toodete vastutustundlikku tootmist, käitlemist ja kasutamist.

Sõiduautod

Tarbesõidukid

Transit Courier

Transit Connect

Tourneo Connect

Tourneo Custom

Transit

Transit raamauto